Aktuální akce
Prosím zkontrolujte si, jakou oblast máte vybranou vpravo nahoře na stránce.
Nebo jednoduše nemáme v databázi žádnou další akci. Víte o nějaké? Řekněte nám o ní ve formuláři zde!

Trocha praktického k vyprodanému Okoři

Přidat na Facebook
Článek se týká akce
Festival Okoř 2014
sobota 16. srpna 2014 21:00
(konec +- neděle 17. srpna 2014 04:00)
Okoř
Okoř (CZ)
Soutěžilo se o 2x2 vstupy na festival Okoř, který se koná 16.8.2014.. Chcete vědět, kdo získal ceny? Zobrazit výherce
Festivalový areál a stanové městečko jsou v průběhu festivalu ohraničeny a do tohoto prostoru je povolen vstup pouze návštěvníkům festivalu na základě platné vstupenky! Z tohoto důvodu je bezpečnostní agentura oprávněna kontrolovat účastníky jak v areálu festivalu, tak ve stanovém městečku. Parkoviště je v blízkosti areálu a je provozováno jiným subjektem, než je pořadatel.

DOPRAVA - BUS
ČSAD MHD Kladno a.s. pro Vás v den konání festivalu vypravuje z Kladna a z Prahy mimořádné spoje.

SPOJENÍ Z KLADNA
Odjezdy spojů: 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 19:00 hodin ze zastávky Rozdělov, Energie
Zastávky spoje: Rozdělov, Energie - Rozdělov, U kostela - U nemocnice - Náměstí Svobody - Gymnasium - Sítná - U Hvězdy - Pražská křižovatka - Buštěhrad, U Kahance - Buštěhrad - Číčovice - Okoř. Autobus zastavuje na zastávkách meziměstských linek a bude viditelně označen. Odjezdy spojů zpět: 18:00, 22:00, 24:00, okolo 01:00 hod. po skončení akce od Okoře (počet spojů bude případně rozšířen dle aktuální poptávky cestujících); jízdné: 33,- Kč

SPOJENÍ Z PRAHY
Posílenou linkou A23 ze zastávky Dejvická (ul. Zikova) – kyvadlová doprava přímou linkou označenou jako X-OKOŘ mezi zastávkami Dejvická – Okoř a zpět od 10:30 v pravidelném intervalu po 30 min, jízdné 33,- Kč (počet spojů bude případně rozšířen dle aktuální poptávky cestujících).
Linkou PID č. 350 ze zastávky Dejvická (ul. Jugoslávských partyzánů, směr Podbaba)
Doprava bude řízena podle aktuálního počtu návštěvníků festivalu, v případě požadavku bude dále posílena.
Doprava zpět: doprava kyvadlovou autobusovou dopravou bude zajištěna i po skončení akce
Více na http://www.csadkladno.cz, případně u dispečera dopravy: Jitka Bůžková - tel. 739 648 209.

PARKOVÁNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY
Parkování pro návštěvníky je zajištěno v okolí obce Okoř cca 200 m od areálu a při příjezdu je označeno orientačním systémem. Do festivalového areálu je přísný zákaz vjezdu. V případě neoprávněného vjezdu může dojít k odtažení vozidla. Za věci uložené v autě neručíme, nicméně bezpečnost v obci a v okolí parkovišť je v průběhu celého dne kontrolována policií ČR.

DĚTI
Dětské vstupné - omezené výškou dítěte do 150cm* - ZDARMA (* výška dítěte bude kontrolována přímo na místě, při vstupu do areálu festivalu). Plnou zodpovědnost za nezletilé děti v areálu festivalu nesou rodiče.

VOZÍČKÁŘI A DRŽITELÉ ZTP/P
Vozíčkáři a držitelé ZTP/P mají vstup do areálu zdarma. Toto neplatí pro doprovod těchto osob, ten si vstupenku na festival hadí. V areálu festivalu budou k dispozici mobilní HANDICAP WC.

PSI
Pro pejsky i jiná zvířata není vstup z bezpečnostních důvodů do areálu festivalu povolen.

OTEVÍRACÍ DOBA AREÁLU
Areál festivalu otevřen pro návštěvníky s platnou vstupenkou od 12:00 hod. Hudební produkce od 14:00 hod. Stanové městečko se návštěvníkům festivalu otevře v sobotu 16.8.2014. ve 12:00 hod.

STANOVÉ MĚSTEČKO
Stanové městečko je v těsné blízkosti areálu festivalu a vstup do něj je možný pouze pro návštěvníky festivalu na základě prokázání se platnou vstupenkou či identifikačním náramkem. Stanové městečko se návštěvníkům festivalu otevře v sobotu 16.8.2014. ve 12:00 hod. Stanování ve stanovém městečku je bezplatné. Městečko bude vybavené mobilním sociálním zařízením. Ve stanovém městečku je zakázáno zakládat oheň, používat vařiče s otevřeným ohněm, manipulovat s výbušninami včetně petard. Ve stanovém městečku, prosím, dodržujte pořádek a veškerý odpad odhazujte do rozmístěných odpadkových košů. Do stanového městečka není možno zajíždět s žádným motorovým prostředkem. Pořadatel neručí za bezpečnost věcí ve stanovém městečku. Z tohoto důvodu doporučujeme nenechávat ve stanech cenné věci v době vaší nepřítomnosti.

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA
Bezpečnostní služba je na festivalu na ochranu návštěvníků, jakož i na ochranu festivalových prostor a festivalového zařízení. O bezpečnost mimo areál festivalu se stará Městská policie a Policie ČR. Identifikovat ji budete moci podle jednotného oblečení (černé trička, vesty, bundy s nápisem Security). Mezi pravomoci bezpečnostní služby patří mimo jiné následující činnosti:kontrola vstupenek a identifikačních náramků při vstupu do areálu festivalu i při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání koncertu vč. namátkových kontrol
osobní prohlídka při vstupu do areálu (kontrola zákazu vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů) - viz. ZÁKAZY, vyvedení osoby z areálu festivalu (osoba bez platné vstupenky či nepoškozeného identifikačního náramku, agresivní osoba, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smlouvu o prodeji, dealeři jakýchkoliv drog apod.), zamezení vstupu do prostor nevyhrazených pro veřejnost zejména backstage

ZÁKAZY
Do areálu je přísně zakázáno vnášet tyto předměty:skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, PET lahve, vlastní jídlo a nápoje, vč. alkoholických a to v jakémkoli množství a balení, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, pyrotechnické předměty, magnetofony a profesionální foto a video techniku /výjimku tvoří pouze akreditovaní novináři, kteří jsou řádně označeni a od běžného festivalového diváka jsou rozeznatelní/, toto se netýká plně automatických neprofesionálních fotoaparátů, drogy a omamné látky, předměty ohrožující bezpečnost. Je přísně zakázáno zhotovování zvukových, filmových, fotografických nebo video záznamů, které by mohly sloužit k dalšímu komerčnímu využití. Do areálu je zamezen vstup psům a dalším domácím mazlíčkům. Pro celý areál platí zákaz vjezdu motorovým vozidlům /vyjma kapel a organizátorů/. Je zakázáno umisťovat jakékoliv plakáty nebo reklamu v areálu. Toto je povoleno pouze se svolením hlavního pořadatele. Zákaz rozdělávání ohně v celém areálu vč. stanového městečka. Zákaz vypouštění tzv. „lampionů štěstí“, známých též jako „létající přání“.

OBČERSTVENÍ
Dle pečlivého výběru pořadatele je zajištěn dostatečný počet stánkařů vč. barů, pivních stánků, jídelen s občerstvením a jiných stánků s kompletním sortimentem teplých i studených jídel (vč. vegetariánských) a alko a nealko nápojů. Stánky jsou rozmístěny v několika sekcích po celé ploše areálu. Použité tácky a kelímky vhazujte do popelnic umístěných v areálu festivalu. Při zjištění nedostatků, či nespokojenosti s kvalitou jídla a pití, kontaktujte pořadatele festivalu.

DOPORUČENÉ OSOBNÍ VĚCI
Občanský průkaz, kartičku pojištěnce a peníze. V případě stanování hygienické potřeby, stan atd. Dále doporučujeme vzít si s sebou deku na sezení a pláštěnku v případě nepříznivého počasí.

HYGIENA
Na festivalu bude k dispozici dostatečný počet mobilních WC, která budou umístěna na vyhrazeném prostoru v areálu festivalu včetně stanového městečka. Ve festivalovém areálu bude dostatečný počet odpadkových košů a kontejnerů. Prosíme návštěvníky, aby ve vlastním zájmu dbali o čistotu a odpadkové koše využívali. Tyto koše jsou pravidelně vynášeny. K dispozici bude voda určená především pro běžnou hygienu v průběhu dne, pro stánkaře a pro stanové městečko. Voda není určena jako zdroj pití pro návštěvníky.

FOTO + VIDEO
Na festivalu je povoleno fotografování profesionálním fotoaparátem pouze akreditovaným novinářům s platným fotopasem. Jako pořadatelé jsme smluvně vázaní k tomu, že hudební a jiná vystoupení na festivalu nebudou žádným způsobem zaznamenávána profesionální záznamovou technikou. Do areálu tedy není dovoleno vnášet profesionální fotoaparáty, kamery a audio nahrávací zařízení. Tolerované jsou pouze neprofesionální automatické fotoaparáty. V blízkosti pódií je zakázáno používat fotoaparáty s bleskem. U vchodu i na jiných místech jsou diváci podrobeni kontrole bezpečnostní služby, která je povinna nevpustit do areálu žádné osoby s výše uvedenými zařízeními. Posouzení, zda-li dané zařízení patří mezi “profesionální”, náleží výhradně bezpečnostní službě. Pořizování videozáznamů v areálu festivalu je zakázáno. Výjimku tvoří předem akreditované filmové štáby. Každá osoba vstupující do areálu festivalu souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého záznamu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s Festivalem Okoř, pořadatelem a jeho partnery.

PRVNÍ POMOC
Festival má k dispozici stanoviště první pomoci s kvalifikovaným zdravotním personálem.
Umístění je hned vedle hlavní vstupní brány, případně je možné ho najít dle navigace, která je pro tyto účely v areálu vytvořena. Informace o umístění vám též podají označení členové pořadatelské služby. V případě úrazu i v případě podezření na zdravotní problémy /kohokoliv z vašeho okolí, i neznámého/ kontaktujte zdravotníky. V případě úrazu mimo dosah festivalové zdravotnické služby (např. v obci apod.) volejte číslo záchranné služby 155. Hasiči a zdravotníci jsou k zastižení také na tel. čísle 737 717 112, které můžete využít i jako linku pro přivolání pomoci. K bezproblémovému průběhu festivalu pomůže, když k sobě jako návštěvníci budete navzájem ohleduplní a budete spolupracovat se zdravotníky, pořadateli i bezpečnostní službou. V teplých dnech se chraňte se před slunečním zářením a před nadměrným hlukem.

ÚSCHOVNA
V areálu festivalu není k dispozici úschovna zavazadel. Za věci odložené ve festivalovém areálu či stanovém městečku pořadatel v žádném případě neručí. Cenné věci (fotoaparáty, drahé mobilní telefony, iPody a podobná zařízení) doporučujeme zanechat raději doma. V případě ztráty či nálezu se, prosím, obraťte na bezpečnostní službu.

Zdroj: Festival Okoř
Conan Herc
(Jan Herc)
úterý 12. 8. 2014 15:30
Herc, Jan. 2014. Trocha praktického k vyprodanému Okoři. Vychytané.cz. [Online] 12. 8. 2014. [Citace: 3. 2. 2023.] http://clanky.vychytane.cz/clanek.php?id=8152. ISSN 1802-2677.
link na článek: http://clanky.vychytane.cz/Trocha-praktickeho-k-vyprodanemu-Okori
Hledání na Vychytané.cz
text-fotky-akci DJ-vystupující

Prohledávat:   články    akce   
Seznam redaktorů naleznete zde
Fotoreporty z akcí
Nezobrazil se vám žádný fotoreport? Nebo ten správný? A vybrali jste si o pár řádků výše ten správný region? ;)

o serveru Vychytané.cz
(c) Vychytané.cz, 2003-2009. Všechna práva vyhrazena. Použité zdroje citujeme dle normy ČSN ISO 690. Registrace ISSN: 1802-2677. | Více o Vychytané.cz
Pravidla mediálního partnerství | Chcete se k nám přidat? Neustále hledáme fotografy a fotoreportéry! | Jak fotíme a které fotky nestahujeme | Chcete nám uploadovat fotoreport? Můžete!
Máte problém se zobrazením? Zkuste znovu načíst nastavení stránky. Generování stránky trvalo 0.09s.
 

Odkazy, které by vás mohly zajímat..


(c) Vychytané.cz, 2004-2023
Vaše IP: 44.211.239.1
Serverový čas: pátek 3. února 2023 13:54