Reklama. Chcete ji také?
Aktuální akce
Prosím zkontrolujte si, jakou oblast máte vybranou vpravo nahoře na stránce.
Nebo jednoduše nemáme v databázi žádnou další akci. Víte o nějaké? Řekněte nám o ní ve formuláři zde!
Reklama. Chcete ji také?

Votvírák 2018 už tento týden!

Festival Votvírák otevře brány festivalu v pátek 15. června 2018 ve 13 hod. Prodej klubových karet a páskování bude probíhat nejpozději od 11 hodin.
Přidat na Facebook
Článek se týká akce
VOTVÍRÁK 2018
pátek 15. června 2018 21:00
(konec +- sobota 16. června 2018 04:00)
Milovice
Milovice (CZ)
V sobotu 16. června otevíráme festivalový areál již ve 10 hod, kdy začíná též prodej na pokladnách.

Festivalové parkoviště a stanová města budou zpřístupněny pro návštěvníky festivalu již ve čtvrtek 14. června po 18 hodině.

Stanové město i parkoviště slouží výhradně pro návštěvníky festivalu, vstup/vjezd do nich je možný pouze se zakoupenou klubovou kartou.
Prostory stanového městečka a parkoviště jsou z bezpečnostních důvodů oddělené, auta do stanového městečka nesmějí.

Po celou dobu využívání služeb parkoviště i stanového města mají návštěvníci povinnost dodržovat provozní řád ( najdete jej zde níže v textu) a bezpečnostní, hygienické i požární předpisy. Zejména platí přísný zákaz jízdy pod vlivem alkoholu, rozdělávání či manipulace s otevřeným ohněm, pyrotechnikou či výbušninami. V celém prostoru parkoviště platí zákaz stanování, spaní v autech i mimo ně.

Prosíme o maximální úsilí při udržování pořádku, odpadky odhazujte do přistavených kontejnerů. U pořádkové služby je možno získat v omezeném množství pytlíky na odpad.

Parkování v okolí festivalu, ve městě a v přilehlých oblastech je zakázáno a bude policií postihováno. Rovněž se vystavujete nebezpečí odtažení vozidla.

Platí přísný zákaz vstupu, jakož i stanování a parkování na jiných pozemcích a prostorách ( tedy všude mimo označený areál Festivalu Votvírák) - jedná se o soukromý pozemek. Rovněž je zakázán vstup na přilehlé objekty areálu letiště.

Přístupové cesty na festival 2018Dopravní spojení do Milovic:

Autem
Milovice se nacházejí pouze 25 km od Prahy, sjezd z rychlostní silnice na Mladou Boleslav - (exit 26 Benátky nad Jizerou) a z královéhradecké dálnice (exit 18 Bříství). Příjezdové cesty budou označeny dopravním značením.

V letošním roce si můžete změřit hladinu alkoholu během festivalu na stáncích službou CONVOY. Měření bude provedeno dechovou zkouškou certifikovanými přístroji. Naše stánky Vás uvítají u vstupu do festivalového areálu. Služba CONVOY pro Vás, i Váš vůz zajistí bezpečný odvoz. Více informací naleznete na www.convoy.cz

Vlakem
Plánujete-li cestu na Votvírák vlakem, pak Vaší cílovou stanicí bude nádraží Milovice. To je od areálu festivalu vzdálené cca 1km, tak pokud budete chtít šetřit své síly, pak můžete využít speciální autobusovou kyvadlovou dopravu z nádraží Milovice do areálu Votvíráku a zpět - více zde: http://netbus.cz/votvirak-pendl/

vlakem z Prahy:
Praha-Masarykovo nádraží → Milovice - osobní vlaky - 45 min
Praha-Masarykovo nádraží → Lysá nad Labem → Milovice

Jízdní řády ČD najdete zde: www.cd.cz

JÍZDNÍ ŘÁDY 2018 - PÁTEK, SOBOTA, NEDĚLE (PDF ke stažení)

vlakem z Mladé Boleslavi:
Mladá Boleslav hl.n. → Nymburk hl.n. → Lysá nad Labem → Milovice
Mladá Boleslav hl.n. → Praha-Vysočany → Milovice

vlakem z Nymburka:
Nymburk hl.n. → Lysá nad Labem → Milovice

vlakem z Hradce Králové:
Hradec Králové hl.n. → Lysá nad Labem → Milovice

vlakem z Brna:
Brno hl.n. → Kolín → Lysá nad Labem → Milovice
Brno hl.n. → Pardubice hl.n. → Kolín → Lysá nad Labem → Milovice

Veškerá vlaková spojení najdete na http://www.cd.cz/

Autobusem

z Prahy:
oficiální festivalová doprava na festival Votvírák zajišťovaná společností NETBUS
přímý spoj z:
Praha-Černý Most → Milovice 40 min (a zpět)
jízdní řád, rezervace a další info: www.netbus.cz/votvirak/

nebo můžete využít i služby od dalších autobusových dopravců, provozující pravidelné linkové spoje (pouze přestupy):
Praha-Černý Most → Benátky n.Jiz. → Lysá nad Labem → Milovice

z Mladé Boleslavi:
Mladá Boleslav MHD → Benátky n.Jiz. → Milovice,Benátecká Vrutice
Mladá Boleslav,aut.st. MHD → Straky → Milovice

z Hradce Králové:
Hradec Králové, Terminál HD → Poděbrady, žel.st. MHD → Nymburk, aut.st. MHD → Milovice

Veškerá autobusová spojení najdete na http://jizdnirady.idnes.cz/autobusy/spojeni/

Pěšky
1 km z vlakového nádraží i od autobusové zastávky, cesta na Festival Votvírák je značena

Důležité informace - stručný přehled

Program Festivalu Votvírák je vyvěšen na řadě míst v areálu festivalu a uveřejněn na webových stránkách. Obsahuje všechny informace o programu, časový rozpis vystoupení na jednotlivých podiích i informace o programu doprovodném. Více informací najdete v sekci Kapely.

Vstup do areálu po zakoupení klubové karty a její výměně za identifikační pásku je hlavním vchodem. (Pokladny jsou hned vedle hlavního vchodu). Majitelé VIP klubové karty, držitelé ZTP a vozíčkáři i s normální klubovou kartou mohou využít vstup přes VIP akreditaci. (Na plánku areálu vlevo dole.)

Identifikační pásku na zápěstí obdrží každý návštěvník po předložení platné klubové karty. Identifikační páska jej opravňuje ke vstupu do areálu s možností kdykoli jej opustit a zase se vrátit. Identifikační páska je nepřenosná, při poškození či bez přiložené klubové karty je neplatná. Každý návštěvník je povinen se při vstupu do festivalového areálu i při namátkových kontrolách v rámci areálu prokázat bezpečnostní službě. V případě neplatného náramku či nemožnosti se prokázat, nebude návštěvníkovi umožněn vstup, popřípadě bude vyveden bezpečnostní službou z areálu.
Výměna klubových karet z předprodeje a soutěží za identifikační pásky probíhá na samostatném označeném místě hned vedle pokladen.

Děti do 130 cm výšky v doprovodu dospělé osoby mají vstup zdarma. Plnou zodpovědnost za nezletilé děti v areálu festivalu nesou rodiče.

Do areálu festivalu je zakázáno nosit a používat magnetofony, filmové kamery, videokamery všech formátů ( vyjma kamer na telefonních přístrojích). Fotoaparáty nesmí být využívány k fotografování vystoupení jednotlivých účinkujících. V blízkosti pódií je zákaz používání blesku.

Do areálu festivalu je zakázán vstup psům a jiným zvířatům.

Parkoviště je je umístěno v blízkosti hlavního vchodu do areálu. Parkující obdrží parkovací kartu platnou po vepsání SPZ automobilu, která ho opravňuje s autem této SPZ k opuštění parkoviště a návratu bez dalšího placení. Ceny parkovného jsou uvedeny v sekci klubové karty. Parkování v okolí festivalu, ve městě a v přilehlých oblastech je zakázáno a bude podle informací policie postihováno, stejně jako i stanování na parkovišti. Po celém prostoru parkoviště je omezena rychlost jízdy na 15 km/hodinu.

Stanové městečko. Ke vstupu a využití služeb stanového městečka opravňuje zakoupená klubová karta na festival Votvírák U stanového městečka je možnost občerstvení, hygienické centrum obsahující mobilní WC a umyvárny. Pořadatel neručí za bezpečnost věcí ve stanovém městečku. Z tohoto důvodu doporučujeme nenechávat ve stanech cenné věci v době vaší nepřítomnosti a zamykání stanu alespoň na zámeček. Rezervace místa pro stan není možná.

Ve stanovém městečku je zakázáno zakládat oheň, používat vařiče s otevřeným ohněm, manipulovat s výbušninami včetně petard, vnášet hořlaviny případně pyrotechnické předměty nebo předměty ohrožující bezpečnost či zdraví (jakékoliv psychotropní látky, drogy, zbraně, laserová ukazovátka. Výjimku tvoří drogy povolené legislativou České republiky, např. cigaretové výrobky).
Rovněž není možno do stanového městečka zajíždět s motorovými vozidly.

Věci s sebou. Na festival byste si neměli zapomenout s sebou vzít průkaz pojištěnce, občanský průkaz, platnou klubovou kartu, peníze, hygienické potřeby, potřebné léky, pokrývku hlavy, opalovací krém, sluneční brýle, pláštěnku, toaletní papír, v případě nocování stan a spacák.

První pomoc je na festivalu zajišťována plně odbornými pracovníky. Na festivalu je k dispozici i stan první pomoci se zdravotním personálem. Umístění stanu je vyznačeno na mapce areálu. V případě úrazu se obraťte na pořadatelskou službu, ta Vám poradí kde pomoc najdete, nebo Vám ji v případě potřeby přivolá.

Bezpečnost. Pořádek, organizaci a bezpečnost návštěvníků i majetku v prostoru festivalu zajišťují viditelně označení pořadatelé a profesionální bezpečnostní agentury, v případě nutnosti i ve spolupráci s policií. Každý návštěvník festivalu je povinen řídit se jejich pokyny, v případě naléhavé potřeby se na ně obrací se žádostí o pomoc. O bezpečnost mimo areál se stará Městská a státní policie.

Kompetence a povinnosti bezpečnostní služby: kontrola klubových karet a identifikačních pásek při vstupu do areálu festivalu a při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání festivalu včetně namátkových kontrol, prohlídka při vstupu do areálu (zákaz vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů), vyvedení osoby z areálu festivalu (osoba bez platné klubové karty či nepoškozené identifikační pásky, agresivní osoby, ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smlouvu o prodeji, dealeři jakýchkoliv drog, …), usměrňování pohybu návštěvníků v případě evakuace, zamezení návštěvníkům vstupu do prostor nevyhražených veřejnosti, pomoc handicapovaným návštěvníkům, informace o zdravotnické službě, ochrana návštěvníků, účinkujících a festivalového zařízení.

Ztráty a nálezy. V produkci festivalu za hlavní stage jsou shromažďovány věci ztracené v průběhu festivalu. U pracovníka střežícího vstup do backstage ( vlevo u hlavní stage při pohledu na ní) můžete nechat nalezené věci nebo ohlásit ztrátu věcí nebo pohřešování osob. Zde je rovněž kontaktní místo policie a zdravotní služby.

Další informace: Občerstvení v areálu festivalu i stanovém městečku bude zajištěno. Je postaven dostatečný počet barů, pivních stanů, jídelen a stánků s kompletním sortimentem jídel (vč. vegetariánských) a alko/nealko nápojů. Rozmístěny budou po celé ploše areálu ( viz plánek areálu). Vnášení vlastního jídla a pití do areálu festivalu je zakázáno. Ve festivalovém areálu včetně stanového městečka je instalováno dostatečné množství odpadkových košů a kontejnerů včetně nádob a pytlů na tříděný odpad. Rovněž probíhá průběžný úklid areálu a svoz odpadu. Prosíme návštěvníky, aby ve vlastním zájmu dbali o čistotu a odpadkové koše využívali. V případě plného odpadkového koše odhoďte, prosím, odpadky na zem vedle odpadkového koše.

Fotografování na festivalu je povoleno pouze akreditovaným novinářům s fotopasem. Jako pořadatelé jsme smluvně vázaní k tomu, že hudební a jiná vystoupení na festivalu nebudou žádným způsobem zaznamenávána profesionální záznamovou technikou. Do areálu tedy není dovoleno vnášet profesionální fotoaparáty, kamery a audio nahrávací zařízení. Tolerované jsou neprofesionální automatické fotoaparáty, v blízkosti pódií je zakázáno používat fotoaparáty s bleskem. U vchodu i na jiných místech jsou diváci podrobeni kontrole bezpečnostní služby, která je povinna nevpustit do areálu žádné osoby s výše uvedenými zařízeními. Posouzení, zda-li dané zařízení patří mezi “profesionální”, náleží výhradně bezpečnostní službě. Natáčení hudebního programu na video respektive na jakýkoliv jiný formát je v areálu festivalu zakázáno. Výjimku tvoří předem akreditované filmové štáby. Každá osoba vstupující do areálu festivalu souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce pro komerční a propagační účely v rámci zobrazení celé nebo části akce a v souvislosti s Festivalem Votvírák pořadatelem a jejich partnery.

Upozornění. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu festivalu vnášet jakékoliv skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky, hořlaviny, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, deštníky, laserová ukazovátka, magnetofony. Rovněž není dovoleno vnášet do areálu festivalu vlastní jídlo a nápoje. V areálu je dostatek stánků s občerstvením a mycích nádob s vodou. V areálu festivalu je zakázáno rozdělávat oheň. Psi ani jiná domácí zvířata a mazlíčci z bezpečnostních důvodů a pro ochranu jejich zdraví do areálu festivalu ( tedy ani na festivalové parkoviště a do stanového města) nesmí. Do areálu platí zákaz vjezdu jakýchkoli vozidel vč. motocyklů a jízdních kol bez povolení.

Zdroj: Votvírák
Missquire
(Michaela Chovancová)
pondělí 11. 6. 2018 20:30
Chovancová, Michaela. 2018. Votvírák 2018 už tento týden!. Vychytané.cz. [Online] 11. 6. 2018. [Citace: 30. 6. 2022.] http://clanky.vychytane.cz/clanek.php?id=12295. ISSN 1802-2677.
link na článek: http://clanky.vychytane.cz/Votvirak-2018-uz-tento-tyden!
Reklama. Chcete ji také?
Reklama. Chcete ji také?
Hledání na Vychytané.cz
text-fotky-akci DJ-vystupující

Prohledávat:   články    akce   
Seznam redaktorů naleznete zde
Všechno nejlepší!!
Dnes slaví narozeniny člen redakce! Redakce Blahopřeje! ;) 
Fotoreporty z akcí
Nezobrazil se vám žádný fotoreport? Nebo ten správný? A vybrali jste si o pár řádků výše ten správný region? ;)

Reklama. Chcete ji také?
o serveru Vychytané.cz
(c) Vychytané.cz, 2003-2009. Všechna práva vyhrazena. Použité zdroje citujeme dle normy ČSN ISO 690. Registrace ISSN: 1802-2677. | Více o Vychytané.cz
Pravidla mediálního partnerství | Chcete se k nám přidat? Neustále hledáme fotografy a fotoreportéry! | Jak fotíme a které fotky nestahujeme | Chcete nám uploadovat fotoreport? Můžete!
Máte problém se zobrazením? Zkuste znovu načíst nastavení stránky. Generování stránky trvalo 0.129s.
 

Odkazy, které by vás mohly zajímat..


(c) Vychytané.cz, 2004-2022
Vaše IP: 34.239.147.7
Serverový čas: čtvrtek 30. června 2022 21:56